Sinds de industriele revolutie is de mens bezig zich te ontwikkelen om onafhankelijk te zijn van zijn werkzaamheden en duurzaamheid te leveren op het gebied van consumeren. Hierdoor heeft men vele ontdekkingen gedaan op het gebied van technologie maar ook qua gereedschappen en kennis. De mens heeft zich een gemak ontwikkeld wat ons samen nu andere uitdagingen geeft op andere gebieden. Zijn we allen wel capable om ons ook hieruit te ontwikkelen of blijven we stagneren in een cultuur van techniek en vergeten we te leven als mensen?

If you help enough people get what they want, you can get what you want.

Zig Ziglar

Ergens moeten we ons toch afvragen of het mogelijk is om vrij van deze attributen te leven en of we onze vrijheid niet hebben gecreërd maar onze ketenen aan deze hulpmiddelen. Is het mogelijk om vrij te leven van de dagelijkse bezigheden of zijn die juist esentieel voor ons bestaan? 

We hopen allen op een beter leven maar wellicht kan ieder die dat wenst ook verkrijgen. De een bouwt zich een weg naar vrijheid en de ander verlaat de industrie naar vrijheid.

 

 

The Business Centre

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.