Pandemie stelt digitalisering Nederlandse MKB uit

Digitalisering is door de coronacrisis een noodzaak voor MKB’ers. Echter blijkt dit voor veel ondernemingen niet zo eenvoudig. Bij Nederlandse MKB’ers is de digitalisering zelfs vertraagd door de pandemie. Sortlist deed onderzoek naar de invloed van de pandemie op de digitalisering van Europese MKB’ers. Hieruit blijkt dat een gebrek aan budget de belangrijkste belemmering is voor de digitalisering van veel Europese ondernemingen.

Sortlist heeft bijna 500 eigenaren en managers van kleine en middelgrote ondernemingen in België, Frankrijk, Spanje, Nederland en Duitsland gevraagd hoe de pandemie hun digitalisering beïnvloedt.

De belangrijkste bevindingen:

  • De meerderheid van de Europese MKB’ers geeft aan dat COVID-19 de digitalisering van hun bedrijf niet heeft versneld.
  • In Nederland geven MKB’ers aan dat de pandemie hun digitalisering heeft vertraagd.
  • Gebrek aan budget wordt gezien als de belangrijkste belemmering voor de versnelling van de digitalisering.
  • Tevredenheid over overheidssteun hangt samen met de vooruitgang van MKB’ers in digitalisering.
sortlist

Meerderheid van Europese MKB-eigenaren ziet geen versnelde digitalisering 
Van de MKB-eigenaren gaf 43,8% aan dat de pandemie de inspanningen op digitalisering heeft versneld, terwijl 30,5% aangaf dat het de digitalisering heeft vertraagd. Nog eens 22,7% zei dat er geen enkele verandering is opgetreden.

Ook in Nederland heeft de pandemie impact gehad op de digitalisering. 33% van de Nederlandse MKB’ers verklaart dat gebrek aan geld de belangrijkste reden was voor de vertraging van hun digitalisering. Wel zegt 34% van de Nederlandse MKB’ers dat er voldoende overheidssteun beschikbaar was. Hiervan vond 44% dat deze steun nog verder kon worden uitgebreid. 

Gebrek aan budget en de rol van overheidssteun
Vooral in Nederland en Frankrijk wordt het budget als een enorme belemmering gezien. In deze twee landen werd verdere digitalisering zwaar onderbroken door de pandemie, hoewel het BBP van beide landen zeer verschillend werd beïnvloed door de crisis.

Uit het onderzoek blijkt dat er een duidelijke correlatie bestaat tussen de tevredenheid onder MKB’ers en de overheidssteun voor digitale innovatie en hun algehele digitalisering. Dit betekent dat overheden een belangrijke rol spelen bij het helpen van Europese MKB’ers om aan de eisen van de markt te voldoen. Dit kan nog relevanter worden in de nasleep van de pandemie, wanneer regeringen moeten beslissen waar ze wel en niet op de overheidsuitgaven moeten bezuinigen.

Lees de hele studie hier: www.sortlist.nl/blog/covid-19-digitalisering-europese-mkbs/

Sortlist is Europa’s grootste marktplaats in de marketingindustrie. Het bedrijf werd in 2014 opgericht door vier Belgische ondernemers, Charles De Groote, Nicolas Finet, Michael Valette en Thibaut Vanderhofstadt, met als doel de B2B-aankopen in de marketingsector aanzienlijk te verbeteren. Vandaag de dag is Sortlist wereldwijd actief met kantoren in zeven landen.

The Business Centre

Inloggen

Registreren

Wachtwoord opnieuw instellen

Vul je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt dan een link waarmee je een nieuw wachtwoord kan instellen via de e-mail.